Xham llamarine

Për xham llamarine kemi shumë kërkesa për ndërtim, siç janë dyshemetë nga xhami, shkallët, rrethojat nga xhami dhe dritaret. E kemi mundësinë të ofrojmë vetëm xham VSG në kombinim VSG + ESG çka bëhet standard në arkitekturën bashkëkohore.

Kategoria:


Projekte tona

Disa projekte të realizuara