Xham Termopan

Prodhimi i xhamit izo nga xhami i thjeshtë float, xhami me emision të ultë (Low-E), me zgjedhje të disa ngjyrave.

Kategoria:


Projekte tona

Disa projekte të realizuara