Shkallë xhami

Ndërtimi shkallëve nga xhami i laminuar të përbërë nga tri shtresa të xhamit me disa lloje ngjyrash sipas dëshirës së blerësve.

Kategoria:


Projekte tona

Disa projekte të realizuara