Çati nga xhami

Çati nga xhami i rrafshët, përkatësisht nga xhami i lakuar.

Kategoria:


Projekte tona

Disa projekte të realizuara